Repetitie voorbereiding Fanfare

Hallo allen,

Aandacht voor een aantal zaken. O.a. ook het afmelden, is weer wat verwaterd.

• Afmelden bij voorkeur op voorhand in het afmeldboek
• Indien je op het laatste moment niet kunt dan afmelden bij de sectie leider - deze noteert dit in het afmeldboek
• Indien sectieleider niet bereikbaar is kun je afmelden bij Geert : 06-30050849

Ik heb begrepen dat Jessy nu sectieleider is van de trompetten maar begreep wel dat ze niet wist hoe het werkt. De sectie heeft wel een groepsapp en fijn dat de sectie op de hoogte is maar in feite moet de dirigent weten wie er wel en niet is.
Weet iedereen wie hun sectieleider is ? Ook de nieuwelingen ? Graag dit goed communiceren zodat het voor iedereen duidelijk is.
Verder afmeldboek iedere week na de repetitie controleren of het klopt.
Is voor iedereen prettig als het afmelden goed verloopt.

Zoals bekende hebben we i.v.m. Carnaval 2 repetities laten vervallen en verder vervalt 2 maart i.v.m. jaarvergadering. 15 april is een inhaalrepetitie. Freek zou dit overleggen met de slagwerkgroep. Zijn de tijden inmiddels bekend wanneer we kunnen repeteren ?

Er is verder nog gesproken om nog een extra repetitie in te plannen maar stel voor om dit anders op te lossen. Op de vrijdagen dat er geen groepsrepetitie is om 22.00 ( zie schema onder) repeteren we door tot 22.15. Ik denk dat dit het meest effectief is.

Verder natuurlijk belangrijk dat de groepsrepetities wel compleet zijn. Ruilen van datum kan altijd in overleg met dirigent.


vrijdag 23 februari

Groepsrepetitie : 19.00 - 20.00 uur

solo/1ste/2de/3de bugels - Gaelforce

Noteer :
• Inhaal repetitie : zondag 15 april 10.00 – 12.30
• Concert 21 april : Fanfare Vriendenkring en Harmonie Semper Unitas Sambeek - aanvang 20.00 – Locatie De Pit


Groepsrepetities

Groep

Tijd

Opmerking

Tutti repetitie

Vr. 23 -2

1/2/3de
bugels

19.00

Gaelforce


20.00 -22.15

Vr. 2-3

Baritons

19.00

Gaelforce


20.00 -22.15

Vr. 9-3

Sax Tenor

19.00

Gaelforce


20.00 -22.15

Vr. 16-3

Alt saxen

19.00

Gaelforce/Hummel
get the rockets
Vr. 16-3

Sopraan saxen

22.00

Gaelforce
Vr. 23-3

Trompetten/Trombones/bassen

19.00

Gaelforce/Hummel
get the rockets
Vr. 23-3

Slagwerk

22.00

Gaelforce
Hummel Get the
RocketsVr.30 -3

Hoorns

19.00

Gaelforce/Hummel
get the rockets


20.00 -22.15

Vr. 6-4

2/3e
bugels

19.00

Gaelforce/Hummel
get the rocketsVr. 6-4

Baritons

22.00

Gaelforce/Hummel
get the rockets
Vr.13-4

Altsaxen/Tenorsax

19.00

Gaelforce/Hummel
get the rockets
Vr. 13-4

Sopraan saxen

22.00

Gaelforce
Vr.20-4

Slagwerk/bugels/Saxen/baritons/bassen

19.00

Gaelforce
Hummel get the
Rockets


20.00 -22.15

Geert Mooren

Het blijft ook voor de komende periode belangrijk dat de groepsrepetities steeds compleet zijn.
Indien een muzikant uit de sectie niet kan, graag overleggen met sectieleider / dirigent voor het verplaatsen van de datum.